Firma INVISO świadczy usługi kontroli placu zabaw

Przeglądy 5 letnie

Ustawa Prawo Budowlane, nakłada na Właścicieli i Zarządców placów zabaw obowiązek wykonywania przeglądów placów zabaw co 5 lat.

Kontrola roczna

Ma ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia, stan fundamentów, nawierzchni.

Kontrola funkcjonalna

jest przeglądem bardziej szczegółowym. Jego celem jest sprawdzenie funkcjonalności i stabilności sprzętu, głównie jego zużycia.

Oględziny okresowe

umożliwiają ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem wandalizmu, zużycia lub warunków pogodowych.

Zapraszam do współpracy

Znajdź nas